IDEA NATURE

IDEAsta markkinoille

Tuotekehitystä, koulutusta,
private label valmistusta

Elintarvikkeet

Onko sinulla ruokainnovaatio tai idea tai haluat kehittää markkinoille halutun valmisteen? Hyödynnämme työssämme asiakaslähtöisyyttä ja haemme markkinoille kysyttyjä valmisteita markkina- ja kilpailijaselvitysten sekä asiakaskyselyjen kautta. Seuraamme kehittyviä ruokatrendejä, joilla ennakoimme asiakastarpeita. Elintarvikkeiden turvallisuutta ohjaa mm. elintarvikelaki. Tarkistamme etikettimerkinnät ja laskemme ravintoarvoja. Ohjaamme tuotantoon ja teemme lainsäädännön vaatimia omavalvontaohjeistuksia ja HACCP asiakirjoja laadunhallintaan.

Kosmetiikka

Luonnonkosmetiikan kysyntä kasvaa. Kosmetiikan tuotekehityksessä tunnistamme kohteen ominaisuudet ja lähdemme rakentamaan vaikuttavaa valmistetta, jonka ominaisuudet tukevat markkinoille sijoittumista.  Kosmeettisten valmisteiden turvallisuutta ohjaa kosmetiikka-asetus ja -laki. Teemme tuoteturvallisuusselvitykset ja siihen liittyviä testejä. Ohjaamme hyvien käytänteiden mukaiseen tuotantoon. Verkostojemme avulla testaamme valmisteen vaikuttavuutta ja asiakaslupauksia.

Eläinten hoitovalmiste

Eläinten hoitovalmisteet ja rehut

Lemmikki- ja tuotantoeläinten hyvinvointia ylläpitävät pesu- ja hoitovalmisteet ovat kemikaaleja, joiden tuotekehityksessä on tunnettava eläimiin ja kemikaaleihin liittyvä lainsäädäntö. Vaikuttavuuden valmisteelle luomme harkituilla raaka-aineilla ja reseptiikalla.  Teemme raaka-aineisiin ja valmisteisiin liittyviä käyttöturvallisuustiedotteita. Eläinrehut kuuluvat rehulainsäädännön piiriin. 

kysy lisää

Ydinosaamistamme ovat raaka-aineiden tuntemus ja talteenotto, elintarvikkeiden, kosmetiikan ja eläinvalmisteiden tuotekehitys, koulutus ja valmistus