Tuotekehitystä tieteellä!

Tuotekehitystä tieteellä!

 1. Tuotekehitys alkaa asiakkaan tarpeesta
 2. Tuotteesta tai palvelusta syntyvä idea arvioidaan
 3. Selvitetään markkinatilanne ja kilpailijat
 4. Valitaan valmisteen tai palvelun ominaisuudet
 5. Valitaan pakkaus ja valmisteelle mietitään reseptiikka, palvelulle palvelun kuvaus
 6. Testaan reseptin tai palvelun toimivuutta – haetaan tuotantoprosessi
 7. Tehdään asiakas testaukset valitulle asiakas ryhmälle
 8. Hienosäädetään valmistetta asiakkaiden palautteen mukaan
 9. Tehdään testituotanto
 10. Lasketaan valmiste markkinoille
 11. Seurataan valmisteen myyntiä ja elinkaaren kehittymistä