Nature klubin ehdot

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1681127622946{margin-bottom: 0px !important;}”]

Nature Klubi avattu!

Nature klubin ehdot

Näitä  sopimusehtoja sovelletaan Idea Nature Oy Nature klubijäsenyyksiin 10.4.2023 alkaen.

1.     Yleistä

Ehdot ovat Nature klubin jäsensopimus (myöhemmin ”Jäsensopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja Idea Nature Oy (myöhemmin ”Idea Nature”) välillä.

2.     Nature klubin -jäsenyys

 •  Nature klubin – jäseniksi voidaan hyväksyä täysi-ikäiset henkilöt, joilla ei ole velkaa Idea Nature:lle.
 • Kohdasta 1 poiketen huoltaja voi kuitenkin solmia jäsensopimuksen Idea Nature kanssa alaikäisen huollettavansa puolesta. Tällöin Jäsensopimuksen tehnyt huoltaja vastaa Jäsensopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista.
 • Jäsensopimus on voimassa Jäsensopimuksessa sovituin ehdoin toistaiseksi. Irtisanomisaika on 2 kk. Jäsenyys on voimassa 12 kk ja määräajan umpeuduttua jatkuu 12 kuukautta kerrallaan kahden kuukauden irtisanoutumisajalla.
 • Jäsenyys astuu voimaan heti, kun ensimmäinen erä jäsenyydestä on maksettu. Samalla jäsen hyväksyy automaattisesti nämä sopimusehdot.
 • Vain voimassa olevan aktiivisen jäsenyyden aikana voi lunastaa jäsenetuja.
 • Jäsenyys on henkilö- tai yrityskohtainen eikä jäsenyyttä voi siirtää toiselle henkilölle.
 • Yritysjäsen saa käyttöönsä jäsenedut yhden kerran/jäsenyys.
 • Jäsen voidaan erottaa jäsenyydestä, mikäli hän aiheuttaa toiminnallaan haittaa Idea Nature Oy:lle tai muille Nature Klubin jäsenille. Irtisanomisaika on 1 kk ensimmäisestä varoituksesta.
 • Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että Idea Nature voi Jäsenen jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa näitä sopimusehtoja sopimuskauden aikana, mikäli perusteena on lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, jota Idea Nature ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä.

3.     Jäsenmaksut

 •  Jäsenen tai muun henkilön, joka Jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan Jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista (esim. huoltaja), on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut (”Jäsenmaksu”) Nature klubin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.
 • Jäsenmaksu maksetaan joko kerran kuussa tai vuosimaksuna. Ensimmäinen maksu laskutetaan liittymishetkellä. Jäsenmaksuun lisätään vuosittain vahvistettu alv (v. 2023 24 %). Kuukausittain maksettavan Jäsenmaksun eräpäivä on tällöin sama kuin Nature klubin – jäsenyyden alkamispäivä (ensimmäinen maksettu kuukausi). Lopuista eristä Jäsenelle toimitetaan lasku Jäsensopimuksessa Jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Jäsen vastaa ajankohtaisen osoitteensa ilmoittamisesta Idea Nature:lle.
 • Jäsen vastaa siitä, että Jäsenmaksut on maksettu eräpäivään mennessä. Jäsenmaksujen oikea-aikaisen suorittamisen laiminlyönti aiheuttaa Jäsenelle velvollisuuden maksaa myöhästyneille Jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi Idea Nature voi periä Jäseneltä myöhästyneiden Jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.
 • Idea Nature siirtää laiminlyötyjen Jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia Jos Jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan Idea Nature:lle, voi Idea Nature kohdistaa nämä suoritukset johonkin Jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan Jäsenmaksuun.
 • Mikäli jäsen eroaa Nature klubista kesken vuoden, hänelle ei palauteta maksuja käyttämättä jääneeltä ajalta tai käyttämättä jääneistä jäseneduista.
 • Jäsenmaksu suoritetaan laskulla Idea Nature Oy osoittamalle tilille.

 

4.     Jäsensopimuksen irtisanominen

 •  Nature klubi – Jäsensopimus solmitaan toistaiseksi. Jäsenyys on voimassa kaksitoista (12) kuukautta. Määräajan umpeuduttua jäsenyys jatkuu 12 kuukautta kerrallaan kahden kuukauden irtisanoutumisajalla. Irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta.
 • Sopimus on lähtökohtaisesti 12 kk. Idea Nature Oy myöntää asiakkaalle mahdollisuuden irtisanoa sopimus, mikäli kyseessä on äkillinen elämänmuutos, joiksi tässä sopimuksessa luetaan:
  • Pitkäaikainen, yli 1kk kestävä sairastuminen / vammautuminen
  • Menehtyminen
  • Asepalvelus

Mahdollinen muu ylivoimainen este käsitellään tapauskohtaisesti.

 • Jäsenyyden irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti.

5.     Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:

 • Tutustumaan ja noudattamaan Nature klubin kulloinkin voimassa olevia ehtoja
 • Ilmoittamaan Idea Nature:lle jäsentietoihin ja yhteystietoihin liittyvistä muutoksista viipymättä.
 • Todistamaan henkilöllisyytensä
 • Jäsenetuun kuuluvia koulutuksia varataan verkosta Koulutus | Ideanature.
 • Jäsenetuun kuuluvia omavalmentajan tunteja varataan info@ideanature.fi
 • Jäsenyyteen kuuluvat Nature klubin sparraukset ovat Teams alustalla pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen keskiviikko klo 17–19. Aiheet julkaistaan Nature klubin Facebook ryhmässä.
 • Jäsenyyteen kuuluvia Kosmetiikkaoppaita julkaistaan jäsenille jakoon Nature klubin Facebook ryhmässä.

6.     Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

 • Jäsen hyväksyy sen, että Idea Nature voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksistaan Jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää Idea Nature markkinointiviestien lähettämisen.
 • Jäsen tiedostaa ja hyväksyy sen, että Idea Nature voi rekisteröidä, tallentaa ja käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja) sekä Jäsenen käyttämiä palveluita henkilötietolain Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä tiedottaa Jäsentä Idea Nature kulloinkin tarjolla olevista palveluista.
 • Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsenen kirjallista Poikkeuksena lakiin perustuvat mahdolliset viranomaisten vaatimat tietojen luovutus tilanteet.

7.     Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojen ratkaisu

 •  Idea Nature Oy ei vastaa Jäsenen Nature klubin etujen käytön estymisestä, tai muista Jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan Idea Nature Oy vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita Idea Nature Oy ei ole voinut kohtuudella ennakoida saati estää. (force majeure).
 • Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.
 • Jäsenen ja Idea Nature Oy väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä asian käräjäoikeuden

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]