copy-of-koulutus

Kehitämme kanssasi uutta tai uudistamme olemassa olevaa!

Tuotekehityspalvelumme soveltuvat pienille ja keskisuurille yrityksille tai yritystoimintaansa aloitteleville. Tunnemme arktisen luonnon raaka-aineet, innovoimme ja tutkimme raaka-aineita, joista syntyy ainutlaatuisia valmisteita asiakastarpeeseen.

Olipa ideasi vasta ajatuksena, niin muokkaamme siitä yhdessä toimivan valmisteen. Tukenamme on myös laaja verkosto eri alojen osaajia ja vahva yliopiston tutkimusyhteistyö – todennamme valmisteesi vaikuttavuutta ja autamme yritystäsi onnistumaan!

Kysy tarjous jo tänään!

Tuotekehityspalvelut elintarvikkeille

 • Ideariihi
 • Kilpailija-analyysi
 • Reseptiikka
 • Pakkaukset
 • Asiakasmaistatukset
 • Ravintoarvolaskelmat
 • Etikettimerkinät

Tuotekehityspalvelut kosmetiikalle

 • Ideariihi
 • Kilpailija-analyysi
 • Reseptiikka
 • Pakkaukset
 • Asiakastestaukset
 • Turvallisuusselvitykset (CPSR)
 • Etikettimerkinnät
 • Kosmetiikkaväittämien tuottaminen ja tarkistaminen

Tuotekehityspalvelut eläinvalmisteille

 • Ideariihi
 • Reseptiikka
 • Pakkaukset
 • Rehuille ravintoarvolaskelmat
 • Etikettimerkinnät

Ideasta tuotteeksi!

Näin kehitämme kanssasi uutta tai uudistamme olemassa olevaa.

Tuoteidean täsmentäminen

Tuoteidea voi lähteä innovatiivisesta ideasta, halusta kasvattaa myyntiä tai vaikkapa raaka-aineista. Olipa ideasi mikä tahansa, etsimme ensin asiakkaan, segmentin, joka haluaa ostaa valmisteesi. Ideariihi on työkalu, jolla etsitään tai syvennetään ideaa ja sen toteutus kelpoisuutta. Tunnistamme trendit, havannoimme kysynnän hiljaisia signaaleja ja seuraamme markkinoiden kehitystä  elintarvike ja hyvinvointisektorilla sekä ihmis- että eläinvalmisteissa.

Rahoitus

Tunnemme erilaiset rahoituskanavat sekä tuotekehitykseen, investointeihin että yritystoimintasi kehittämiseen. Autamme myös tarvittaessa rahoituksien haussa. Olemme asiantuntijoina mukana mm. Ely-keskuksen kehittämispalveluiden tuottajina innovaatioiden kaupallistamisessa.

Valmisteen tuotekehitys

Valmisteen reseptiikkaa varten valitsemme raaka-aineet ja testaamme toimivuutta. Tunnemme lainsäädännön elintarvike-, kosmetiikka- ja rehuvalmisteissa ja seuraamme niitä aktiivisesti. Autamme pakkauksen valinnassa. Teemme aistinvaraista arviointia ja testaamme säilyvyyttä.

Asiakastestaukset

Protovalmisteille tehdään asikastestaus, jossa selvitetään kohderyhmän mielipide valmisteesta. Tämän jälkeen valmistetta hienosäädetään palautteiden pohjalta.

Valmisteista tehtävät testit

Elintarvikkeiden säilyvyys, parasta ennen tai viimeinen käyttöpäivä, ovat lainsäädännön vaatimuksia etikettimerkintöihin. Säilyvyyttä testataan lämpötesteillä, tarvittaessa laboratoriossa. Kosmetiikassa valmiste lähetetään usein mikrobiologisiin sekä altistustesteihin, joissa havannoidaan mikrobien kasvua valmisteessa. Lisäksi valmisteelle voidaan tehdä toksilogisia tutkimuksia. Usein tutkimme myös valmisteen vaikuttavuutta ja teemme testejä iholla.

Pakkausmerkinnät

Lainsäädäntö määrittelee erilaisille valmisteille pakkausmerkintöjä. Elintarvikkeille teemme ravintoarvolaskelmia ja tarkistamme etiketit sekä pakollisten että vapaaehtoisten merkintöjen osalta. Kosmetiikan turvalisuusselvityksen olennainen osa on tarkistaa raaka-aineet ja valmiste, mutta myös mm.  INCI-nimet ainesosaluettelossa.