Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Idea Nature Oy:n GDPR mukainen tietosuoja-, rekisteri- ja evästeseloste. Viimeksi muokattu 28.5.2021.

 

Rekisterinpitäjä

Idea Nature Oy (2932795-5)
Lähderinteentie 12, 87250 Kajaani
info@ideanature.fi

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Heli Pirinen, yrittäjä
Lähderinteentie 12, 87250 Kajaani
heli.pirinen(at)ideanature.fi
+358 40 4822268

 

Rekisterin nimi

Idea Nature Oy Asiakas- ja yhteystietorekisteri.

 

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisterissä seuraavia henkilötietoja:

 • Yhteystiedot
 • Yksityishenkilön tai yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite)
 • Rekisteröidyn antamat luvat ja suostumukset

Käsittelemme rekisterissä seuraavia yrityksen asiakkuuteen liittyviä tietoja:

 • Laskutustiedot
 • Metsälohkot, – kokonaispinta-alat ja metsäsuunnitelmat
 • Istutusalueet
 • Yhteistyösopimus

Keräämme henkilötiedot rekisteröidyiltä itseltään verkkopalvelun kautta (sähköiset lomakkeet) tai asiakaspalvelun yhteydessä.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusteet

 

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakas- tai yhteistyösuhteen hoito ja kehittäminen
 • Idea Nature Oy toiminnan kehittäminen
 • Tilastointi ja arkistointi
 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täytäntöönpaneminen.
 • Henkilötietojen käsittely voi myös perustua rekisteröidyn suostumukseen.

 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

 • Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 • Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja viranomaisille henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
 • Yrityksen serverit sijaitsevat Suomen ulkopuolella, mutta EU:n rajojen sisällä.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme ainoastaan henkilötietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset perusteet. Tiedot, joiden käsittelylle ei enää ole perustetta, poistetaan järjestelmistämme.

Poistamme maanomistajien ja yritysyhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden tiedot 24 kuukauden kuluttua viimeisimmästä̈ yhteydenotosta.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus tarkastaa tiedot ja oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Rekisterinpitäjä pyrkii varmistamaan käsittelemiensä henkilötietojen paikkansapitävyyden ja oikeellisuuden omien mahdollisuuksiensa mukaan ja oikaisee tai poistaa virheelliset sekä vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatiessa.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää jäljennös tiedoistaan ja tarkastaa, mitä̈ häntä̈ koskevia henkilötietoja rekisteriin on tallennettu.
 • Rekisteröity voi päivittää̈ ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että̈ virheelliset tiedot oikaistaan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä̈ toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö̈ edellä̈ mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö vastaa yhteydenottopyyntöön 20 arkipäivän sisällä yhteydenoton saapumisesta.
 • Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
 • Rekisteröidyllä̈ on oikeus kieltää̈ häntä̈ koskevien tietojen käyttö̈ ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä̈ koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietojen käyttökielto voi estää asiakassuhteen hoitamisen, ja palvelun tuottamisen.
 • Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen sekä aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä̈ toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä̈ mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus joissakin tapauksissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.
 • Käsittelyn rajoittaminen on mahdollista esimerkiksi mikäli tiedot ovat rekisteröidyn mielestä virheellisiä, henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti, mutta et halua, että ne poistetaan kokonaan, sekä mikäli rekisteröity on vastustanut tietojen käsittelyä (pyytänyt, että niitä ei käsiteltäisi lainkaan), mutta lopullista päätöstä harkitaan vielä.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

 • Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.
 • Henkilöllä on aina oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa yleisesti käytössä olevassa konekielisessä siirtomuodossa itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli henkilötietojen käsittely tapahtuu automaattisesti, perustuu suostumukseen.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.
 • Valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutettu (tietosuoja@om.fi).

 

Tietoturva

Suojaamme digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot ja tallennamme ne järjestelmään, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla työntekijöillä̈, jotka tarvitsevat kyseisiä̈ tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Huolehdimme, että̈ rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä̈, joilla on työtehtävissään oikeus käsitellä henkilötietoja. Käytössämme on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä̈. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää̈ Idea Nature Oy toimesta. Selosteen viimeisin muokkauspäivämäärä ilmoitetaan aina selosteen alussa. Asiakkaita ja sivustolla vierailijoita kehotetaan tutustumaan selosteeseen ajoittain, mahdollisten muutosten tarkistamiseksi. Yritys ei ilmoita erikseen selosteeseen tehdyistä muutoksista.

 

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Emme lähetä kävijätietoja kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä sekä sivustolla tapahtuvaa toimintaa.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö verkkosivuilla. Idea Nature Oy ei takaa, että verkkosivu toimii täydellisesti, jos käyttäjä on estänyt evästeiden käytön.